psgmokymai

 

PRIVALOMASIS PIRMOSIOS

PAGALBOS MOKYMAS

 

 

Mokymų dalyviai išmoks gaivinimo pagrindų ir sustiprins pirmosios pagalbos suteikimo
įgūdžius.
- Pagrindinė programa (PP)
Skirta vairuotojams ir asmenims, pradedantiems profesinę ar kitą veiklą.
- Tęstinė programa (PT)
Skirta įgūdžiams įtvirtinti ir naujoms žinioms įgyti.
Baigus mokymus išduodamas Sveikatos žinių ir įgūd žių atestavimo pažymėjimas.

 

 

 

 

PRIVALOMASIS HIGIENOS

ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS

 

 

 

 

- Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB, HBB)
- Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H1, H2, H3, H4, H5,
H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15)
Baigus mokymus išduodamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas.

 

 

 

 

PRIVALOMIEJI MOKYMAI

APIE ALKOHOLIOIR NARKOTIKŲ

ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI

 

 

 

- Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa (A1)
- Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa (A2)
Baigus mokymus išduodamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas.

 

 
smart foreash