PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

 

DOKUMENTAI

Projektui parengti reikalingi šie dokumentai:
1.     Registrų centro išduotas Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.
2.     Žemės sklypo planas.
3.     Topografinis planas.
4.     Geologiniai tyrimai.
5.     Teritorijų planavimo dokumentai, žemėtvarkos planavimo dokumentai (kai yra parengti)
6.     Lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio-nuotekų, elektros, dujų) prisijungimo sąlygos.
Pastato projektavimas galimas tik turint sklypo nuosavybės dokumentus – sklypo planą ir Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Šiuose dokumentuose nurodyta žemės sklypo paskirtis ir visi taikomi apribojimai žemės sklypui. Topografiniame plane pavaizduota esama sklypo situacija, reljefas, augmenija, privažiavimo keliai, požeminiai inžineriniai tinklai ir statiniai. Topografinis planas yra pagrindas sklypo planams paruošti.  Geologiniai tyrimai reikalingi norint suprojektuoti pastato pamatus, sužinoti ar esamos  grunto savybės yra tinkamos projektuojant nuotekų valymo įrenginius.
Namo vieta sklype, užstatymo tankis, intensyvumas projektuojami pagal galiojantį vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos techninį reglamentą arba jei sklypui yra parengtas ir patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas (pvz. detalusis planas) ar žemėtvarkos projektas (pvz. žemės formavimo/pertvarkymo projektas, ūkininko sodybos vietos parinkimo projektas ir pan.) vadovaujantis jų reglamentais.
 
 
 
 
 
 
smart foreash