ŽURNALAI IR BLANKAI

 

TECTUM GROUP siūlo didelį pasirinkimą žurnalų. Gaminame žurnalus pagal individualius užsakymus, su įmonės logotipais.
 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI: INFO@TECTUM.LT
 
Eil.
Nr.
PAVADINIMAS
KAINA
(be PVM)
1.     
Akcininkų registravimo žurnalas
3,00
2.     
Antstolių vykdomųjų raštų registracijos žurnalas
3,45
3.     
Asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo registracijos žurnalas
3,45
4.     
Apsauginių priemonių apskaitos ir priežiūros žurnalas
3,00
5.     
Apsauginių priemonių iš dielektrinės gumos bandymų registravimo žurnalas
4,20
6.     
Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas
3,45
7.     
Bėgių keliu važiuojančio krano pamainų žurnalas
6,00
8.     
Budėtojų kaitos žurnalas
3,65
9.     
Budėjimo priėmimo-perdavimo žurnalas
5,00
10. 
Darbo su sterilizatoriais žurnalas
3,45
11. 
Darbo sutarčių registracijos žurnalas
3,00
12. 
Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas
3,00
13. 
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
3,00
14. 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
3,00
15. 
Darbuotojų supažindinimo su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais registravimo žurnalas
3,45
16. 
Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas
3,00
17. 
Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalas
3,00
18. 
Darbuotojų, veikiamų asbesto, apskaitos žurnalas
6,00
19. 
Darbuotojų ekspozicijos incidentų registracijos žurnalas
3,65
20. 
Defektų žurnalas
4,25
21. 
Degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalas
5,30
22. 
Dujų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas
4,15
23. 
Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas
3,45
24. 
Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrengimų bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas
3,00
25. 
Elborinių ir abrazivinių įrankių bandymų žurnalas
2,45
26. 
Energetikos objekto ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas
5,30
27. 
Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas
4,20
28. 
Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas
4,20
29. 
Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas
3,00
30. 
Gautų dokumentų registracijos žurnalas
3,00
31. 
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registravimo žurnalas
2,65
32. 
Ginklų saugykloje laikomų ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalas
6,05
33. 
Ginklų ir šaudmenų objekte perdavimo registracijos žurnalas
6,05
34. 
Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas
3,00
35. 
Informacinių siunčiamų dokumentų registracijos žurnalas
3,00
36. 
Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų apskaitos žurnalas
7,20
37. 
Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas
3,00
38. 
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas (žurnalas)
3,85
39. 
Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas
4,20
40. 
Įsakymų registracijos žurnalas
3,00
41. 
Išduotų įgaliojimų apskaitos žurnalas
3,00
42. 
Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registracijos žurnalas
2,65
43. 
Išrašomų sąskaitų išankstiniam apmokėjimui registracijos žurnalas
2,65
44. 
Įvadinių (bendrųjų) civilinės saugos instruktavimų registracijos žurnalas
3,00
45. 
Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas
3,00
46. 
Kietuoju kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas
6,90
47. 
Kasos aparato kasos operacijų žurnalas
4,00
48. 
Kelionės lapų apskaitos žurnalas
4,95
49. 
Kėlimo mašinų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas
3,00
50. 
Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalas
3,45
51. 
Komandiruočių registravimo žurnalas
3,00
52. 
Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų rezultatų registravimo žurnalas
3,45
53. 
Krano techninio aptarnavimo žurnalas
3,45
54. 
Kranų remonto žurnalas
3,45
55. 
Lankytojų registravimo žurnalas
3,00
56. 
Leidimų nugriauti statinius registracijos žurnalas
4,95
57. 
Lifto techninių apžiūrų žurnalas
3,45
58. 
Liftininkų pamainų žurnalas
3,45
59. 
Moksleivių nelaimingų atsitikimų registravimo žurnalas
3,00
60. 
Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas
3,00
61. 
Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas
3,00
62. 
Nurodymų žurnalas (katilinės personalui)
4,95
63. 
Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkio darbuotojams)
3,00
64. 
Operacijų akcijomis registravimo žurnalas
3,00
65. 
Operatyvinis žurnalas (bendras)
3,45
66. 
Operatyvinis žurnalas (katilinės darbuotojams)
4,20
67. 
Oro teršalų valymo įrenginių veikimo laiko registravimo žurnalas (forma PA-2)
3,45
68. 
Paros žiniaraštis
3,00
69. 
Pastolių ir paklotų apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų rezultatų registravimo žurnalas
4,20
70. 
Pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnalas
5,65
71. 
Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos žurnalas-knyga
3,45
72. 
Paskirų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas
3,00
73. 
Paskirų, išduotų pavojingiems darbams su dujomis atlikti, registravimo žurnalas
3,45
74. 
Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas
3,00
75. 
Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą registracijos žurnalas
3,00
76. 
Pirminės atliekų apskaitos žurnalas
3,45
77. 
Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalas
3,00
78. 
Profesinių ligų tyrimo ir patvirtinimo aktų registravimo žurnalas
4,95
79. 
Profesinių ligų tyrimo dokumentų registravimo žurnalas
3,00
80. 
Protokolų registracijos žurnalas
3,00
81. 
Rangos sutarčių registravimo žurnalas
3,00
82. 
Remonto žurnalas
3,45
83. 
Saugos darbe taisyklių žinių tikrinimo žurnalas
3,00
84. 
Sandėlio apskaitos knyga
3,45
85. 
Skystų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas
3,45
86. 
Stacionarių taršos šaltinių charakteristikų registracijos žurnalas (forma PA-1)
5,65
87. 
Statybos darbų žurnalas
19,50
88. 
Statinio techninės priežiūros žurnalas
3,45
89. 
Statybos leidimų registracijos žurnalas
4,55
90. 
Statybinės mašinos eksploatavimo pamainų žurnalas
4,20
91. 
Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras
3,45
92. 
Strėlinio savaeigio krano eksploatavimo žurnalas
6,05
93. 
Stropų apžiūros ir bandymų registravimo žurnalas
4,20
94. 
Takelažinių priemonių, mechanizmų ir įrenginių apskaitos ir apžiūros žurnalas
3,45
95. 
Taros techninių apžiūrų žurnalas
3,00
96. 
Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamų potencialiai pavojingų įrenginių registracijos žurnalas
4,20
97. 
Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos žurnalas
5,35
98. 
Ugnies darbų registracijos žurnalas
3,45
99. 
Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliktų patikrinimų registracijos žurnalas
3,00
100. 
Važtaraščių registravimo žurnalas
3,00
101. 
Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikros žurnalas
3,45
102. 
Vidaus dokumentų registravimo žurnalas
3,00
Eil.
Nr.
PAVADINIMAS
KAINA
1.
Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) F.48/a
1,20
2.
Darbo pažymėjimas
0,60
 
smart foreash