PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

 

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir
numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji
būtų kiek įmanoma sumažinta, siekiant gerinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų
prevenciją. Profesinės rizikos įvertinimas padeda užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą,
svarbiausio įmonės resurso - darbuotojo sveikatos išsaugojimą, sužinoti realią darbuotojų
saugos ir darbo sąlygų būklę, gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos
vertinimo išvadas.
Atliekame profesinės rizikos tyrimą ir vertinimą. Užpildome įmonės darbuotojų saugos ir
sveikatos būklės pasą.

 
smart foreash