PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

 

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

UAB TECTUM GROUP teikia šias priešgaisrinės saugos paslaugas:
- Asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą atstovavimas.
- Instruktavimų priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas ir vykdymas, įmonės
vidaus dokumentų projektų, reglamentuojančių priešgaisrinės saugos reikalavimų
vykdymą, ruošimas, įmonės atstovavimas Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje,
dalyvavimas Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vykdomuose tikrinimuose.
- Priešgaisrinės saugos dokumentacijos projektų rengimas, derinimas su Priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnais.
- Konsultavimas priešgaisrinės saugos klausimais, priešgaisrinės saugos priemonių,
gesintuvų parinkimas ir techninė priežiūra, evakuacijos planų rengimas.

 
smart foreash