MOKYMAI

 
Konstrukcijų techninio darbo projekto dalį sudaro šie sprendiniai:
 
Pamatų konstrukciniai sprendiniai
Sienų konstrukciniai sprendiniai
Perdangų konstrukciniai sprendiniai
Stogo sprendiniai  
Sijų, sąramų, stogelių, balkonų detalės
Apsiltinimmo ir hidroizoliavimo mazgai, detalės
Atraminės sienutės (jei tokios yra suprojektuotos sklypo plano sprendiniuose)
Medžiagų žiniaraščiai su kiekiais ir markėmis

 

Lauko inžinerinių tinklų (pvz. vandentiekio-nuotekų) darbo projekto dalį sudaro šie sprendiniai:
 
Vandens gręžinio projektas arba prisijungimo prie centralizuotų tinklų projektas, buitinių nuotekų valymo įrenginių projektas arba prisijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų projektas
Projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų planas
Išilginiai profiliai
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

 

Energiniai skaičiavimai:

 

Pastate naudotų atitvarų medžiagų aprašymas ir skaičiavimuose naudojamos vertės
Pastato energijos sąnaudų skaičiavimas ir rezultatai
Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo vertės nustatymo ataskaitos (ties pamatais, langais, stogo išoriniais kampais ir kt.)
 
smart foreash