Profesinė rizika

 

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta, siekiant gerinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Profesinės rizikos įvertinimas padeda užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso - darbuotojo sveikatos išsaugojimą, sužinoti realią darbuotojų saugos ir darbo sąlygų būklę, gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas.

Atliekame profesinės rizikos tyrimą ir vertinimą. Užpildome įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą.

 
smart foreash