Priešgaisrinė sauga

 

Asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą atstovavimas.

Instruktavimų priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas ir vykdymas, įmonės vidaus dokumentų projektų, reglamentuojančių priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, ruošimas, įmonės atstovavimas Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, dalyvavimas Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vykdomuose tikrinimuose. 

Priešgaisrinės saugos dokumentacijos projektų rengimas, derinimas su Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais.

Konsultavimas priešgaisrinės saugos klausimais, priešgaisrinės saugos priemonių, gesintuvų parinkimas ir techninė priežiūra, evakuacijos planų rengimas.

 
smart foreash