Mokymai

 

 

 

Eil. Nr.

 

Mokymo programos pavadinimas

 

MOKYMO PROGRAMOS KODAS

 

Kaina EUR 

(BE PVM)

1.

Darbdavio, jam atstovaujančio asmens kursai

260086210

 

120,00

2.

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kursai

560086211

nuo 160,00

3.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos kursai

-

120,00

 

REGISTRACIJA Į  KURSUS BEI INFORMACIJA  TEL. +370 608 81332 ,  info@tectum.lt

 

 Trumpas aprašymas:

Baigus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu.
Asmuo įgijęs, kompetenciją dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu, turi: gebėti organizuoti ir koordinuoti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, organizuoti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą, prižiūrėti ir kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įmonėje, registruoti įmonėje nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, pildyti įmonės dokumentus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, analizuoti nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių susirgimų aplinkybes bei priežastis ir numatyti prevencines priemones jiems išvengti, organizuoti privalomus sveikatos tikrinimus ir analizuoti privalomų sveikatos tikrinimų rezultatus.
Norintiems tapti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu, reikia turėti aukštesnįjį išsilavinimą ir techninių sričių kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu pripažįstami kaip įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kompetencija, išlaikius atitinkamą egzaminą. Egzaminas laikomas įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programą vykdančioje mokymo įstaigoje.
Baigę įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programą, asmenys gali dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse ir joje užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.
 
 
Registruojantiems į kursus privaloma pateikti:
§ Išsilavinimą patvirtinančio dokumento (diplomo) kopiją;
§ Nuotrauką dokumentams (1 vnt.).
 
smart foreash