Darbuotojų sauga ir sveikata

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (2003-07-01 Nr. IX-1672) 12 punktu, darbdavys, atsižvelgdamas į įmonės dydį, darbuotojų profesinę riziką ir siekdamas užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, turi paskirti vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar (ir) sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu fiziniu ar (ir) juridiniu asmeniu.


Tectum Group turi licenciją vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įvairios ekonominės veiklos srityse. Patyrę specialistai įvertina kliento poreikius, todėl Jūs galite būti ramūs dėl darbuotojų saugos ir sveikatos.
 

Pastaba. Administracinės teisės pažeidimų kodekso 41 straipsnis už darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimus numato baudą nuo 500 iki 5000 litų. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 176 straipsnis numato baudą, areštą ar laisvės atėmimą iki aštuonerių metų

 
smart foreash