Auditas

 

Auditas – sistemingas, nepriklausomas tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar konkreti veikla ir jos rezultatai atitinka įmonės tikslus, uždavinius ir kitus nustatytus kriterijus, kuriais norima gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje.

Rekomenduojama, kad auditą  atliktų kompetentingi ir nepriklausomi, nesusiję su audituojama veikla asmenys, galintys bešališkai ir objektyviai atlikti šį darbą.

Tectum Group astovai atvykę į Jūsų įmonę atliks darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) sistemos patikrinimą ir raštu pateiks atitinkamas išvadas įvertindami įmonės:

  • DSS politiką;
  • darbuotojų dalyvavimą, atsakomybę ir pavaldumą;
  • darbuotojų kompetenciją ir mokymą;
  • DSS vadybos sistemos dokumentaciją;
  • nelaimingų atsitikimų darbe, sveikatos sutrikimų ir susirgimų profesinėmis ligomis priežasčių bei jų poveikio DSS būklei tyrimą;
  • kitus (nenurodytus) audito kriterijus ir elementus.
 
smart foreash