Apie mus

 

 

Apie UAB „TECTUM GROUP“:
 
UAB „TECTUM GROUP“ kompanijoje dirba tik patyrę darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, turintys ilgametę patirtį dirbant su klientais nepriklausomai nuo įmonės dydžio ir ekonominės veiklos rūšies . UAB „TECTUM GROUP“  darbuotojai sėkmingai dalinasi savo sukaupta patirtimi darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, ilgametė darbo patirtis užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę – klientai gauna profesionalias konsultacijas ir aptarnavimą.
 
UAB „TECTUM GROUP“ teikiamos paslaugos:
 
 • Profesionaliai konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais;
 • Vykdome įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
 • Atliekame darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos dokumentacijos auditą;
 • Rengiame ir vertiname įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas, darbuotojų saugos tarnybos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, įsakymus ir kitus dokumentus pagal įmonės poreikius;
 • Tiriame nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į/iš darbo;
 • Vertiname profesinę riziką, pildome įmonės saugos ir sveikatos būklės pasus;
 • Organizuojame įvairius mokymus ir kursus;
 • Braižome evakuacinius planus;
 • Organizuojame darbuotojų sveikatos tikrinimą.
 
PREKIAUJAME:
 
 • ŽURNALAIS
 • SAUGOS ŽENKLAIS
 • ĮMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIAIS
 • GAISRO GESINIMO PRIEMONĖMIS

 

 
 
 
DĖL PASIŪLYMO KREIPTIS TEL. +370 608 81332 INFO@TECTUM.LT

 

 
ORGANIZUOJAMI MOKYMAI IR KURSAI
 
 
Eil. Nr.
Mokymo programos pavadinimas
MOKYMO PROGRAMOS KODAS
Kaina
1.
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens kursai
260086210
80,00
2.
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kursai
560086211
nuo 120,00
3.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos kursai
-
35,00
 
 
Trumpas aprašymas:
 
Baigus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu.
Asmuo įgijęs, kompetenciją dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu, turi: gebėti organizuoti ir koordinuoti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, organizuoti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą, prižiūrėti ir kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įmonėje, registruoti įmonėje nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, pildyti įmonės dokumentus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, analizuoti nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių susirgimų aplinkybes bei priežastis ir numatyti prevencines priemones jiems išvengti, organizuoti privalomus sveikatos tikrinimus ir analizuoti privalomų sveikatos tikrinimų rezultatus.
Norintiems tapti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu, reikia turėti aukštesnįjį išsilavinimą ir techninių sričių kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu pripažįstami kaip įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kompetencija, išlaikius atitinkamą egzaminą. Egzaminas laikomas įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programą vykdančioje mokymo įstaigoje.
Baigę įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programą, asmenys gali dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse ir joje užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.
 
 
Registruojantiems į kursus privaloma pateikti:
 
§ Išsilavinimą patvirtinančio dokumento (diplomo) kopiją;
§ Nuotrauką dokumentams (1 vnt.).
 
 
REGISTRACIJA Į KURSUS BEI INFORMACIJA TEL. +370 608 81332, INFO@TECTUM.LT
 
 
 
PRIVALOMASIS SVEIKATOS TIKRINIMAS
Vadovaujantis LR Darbo kodekso 265 str. (žin. 2002, Nr. 64-2569), LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 21 str. (žin. 2007, Nr. 69-2720; 2003, Nr. 70-3170), LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl profilaktinių tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" 13 priedu (Žin. 2000, Nr. 47-1365) darbuotojai prieš įsidarbindami ir dirbdami periodiškai turi pasitikrinti sveikatą, pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką.
Organizuojant privalomąjį sveikatos tikrinimą Jūsų įmonėje, UAB “TECTUM GROUP” teikia šias paslaugas ir ruošia šiuos dokumentus:
§ Kenksmingų faktorių nustatymo lentelės paruošimas, sveikatos tikrinimo tvarkos parengimas (sąrašas profesijų ir pareigų, kuriose asmenys prieš pradėdami ir vėliau periodiškai privalo tikrintis sveikatą);
§ Konsultavimas darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiko sudarymo klausimais, pateikiame darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiko formą;
§ Aprūpinimas F. 048/a formos asmens medicininėmis knygelėmis*, konsultuojame asmens medicininių knygelių užpildymo klausimais;
§ Sveikatos tikrinimo organizavimas. Tarpininkaujame tarp gydymo įstaigos ir darbdavio įgalioto asmens organizuojant darbuotojų sveikatos tikrinimą tiek gydymo įstaigoje, tiek atliekant sveikatos tikrinimą įmonės patalpose darbdaviui ir darbuotojams patogiu laiku.
ü Į įmonę vyks Bendrosios praktikos gydytojas**, bendrosios praktikos slaugytoja ir registratore;
ü Vieno darbuotojo sveikatos patikrinimo laikas - 10-20 min. Priklausomai nuo įmonės dydžio, visų įmonės darbuotojų sveikatos patikrinimas įmanomas per vieną.
 
 
 
*Asmens medicininės knygelės kaina – 0,90 EUR
 **bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas pagal įstatymų jam suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją įvertins bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę: apklaus, surinks anamnezę, pamatuos kraujospūdį, įvertins klausos, regėjimo parametrus, psichikos, nervų sistemos veiklą. Šiuo etapu bendrosios praktikos slaugytoja paims kraują, siekiant atlikti bendrą ir/ar biocheminį kraujo tyrimus tiems darbuotojams, kuriems per paskutinius dvylika mėnesių jis nebuvo atliktas (laikantis LR SAM 2000m. gegužės 31d. įsakymu Nr.301)
 
 
 

 

 
smart foreash